Latmanns-stiklinger – få flere bærbusker!

Jeg har sjeldent tid til å forberede meg på å ta stiklinger. Jeg har heller ikke kapasitet til å ta hånd om de i den perioden de skal sette røtter. Derfor satser jeg heller på å gjøre det på det late viset! Fra september 2019

2020-01-20/ Maria Berg Hestad

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: